Vršimo modernizaciju (retrofit) CNC ruter-a, CNC Glodalica, CNC Obradnih centara, CNC Strugova i CNC mašina za plazma i gasno rezanje.

Kontroleri koje koristimo su bazirani na Linux platformi koriste RS422 kao i Ethernet komunikaciju i izuzetno su robusni.
Sve ulazno izlazne veze su 24VDC uz diferencijalne izlaze  na karticama sa digitalnim step/dir izlaznim signalima ili na većini mašina koriste se i verzije sa +/- 10V analognim upravljanjem drajverima.

Broj osa kojima se može upravljati je 6, broj ulaznih i izlaznih signala je proširiv da zadovolji sve potrebe, u praksi 256 ulaznih i 128 izlaznih signala.

Moguće je iskoristiti u nekim slučajevima i upravljački panel mašina i povezati sve funkcije tastera i prekidača.

Ove opcije pokrivaju retrofit ili izradu upravljanja većine mašina.

Kontaktirajte nas

Cielle Beta 50×35, Jagodina

Zadržana kompletna funkcionalnost svih sklopova, DC servo motori sa enkoderima, pozicioni korak 0.00127mm, maksimalni posmak 7000mm/min. Analogna kontrola obradnog motora. Izmena alata ISO20 sa 5 pozicija. Senzor Z visine radne površine.

ESAB Suprarex SXE 500

Dve odvojene ose za plazma i gasno rezanje. Naponski i kapacitivni senzor visine rezanja. Zadrzana sva originalna funkcionalnost osim glave za štampanje.